קטלוג מוצרים


רפקטומטריםתאור פריט מק"ט
0010-9 רפקטומטר יד תחום מדידה 15%-0
0020-9 רפקטומטר יד תחום מדידה 32%-0
0030-9 רפקטומטר יד תחום מדידה 62%-28
0040-9 רפקטומטר יד תחום מדידה 82%-45
0050-9 רפקטומטר יד תחום מדידה 92%-8
0060-9 רפקטומטר יד למלח
0065-9 רפקטומטר יד למשקל סגולי בשתן ובבדיקות דם
0070-9 רפקטומטר יד עם ייצוב טמפ' אוטומטי
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04