קטלוג מוצרים


בקבוק ריאגנטתאור פריט מק"ט
0895-15 בקבוק ריאג'נט מפיירקס DURAN בצבע חום ....…………...10000 מ"ל .….......
0896-15 בקבוק ריאג'נט מפיירקס DURAN בצבע חום ...…………....20000 מ"ל ...........
0897-15 בקבוק ריאג'נט מפיירקס DURAN ....…………...5000 מ"ל .….……………….......
0898-15 בקבוק ריאג'נט מפיירקס DURAN ......………….10000 מ"ל …………….….........
0899-15 בקבוק ריאג'נט מפיירקס DURAN ......………….20000 מ"ל ….…………….........
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04