קטלוג מוצרים


בקבוק מעבדה + פקק לאוטוקלבתאור פריט מק"ט
0800-15 בקבוק מעבדה עם פקק הברגה מפיירקס DURAN ....……...25 מ"ל …...............
0810-15 בקבוק מעבדה עם פקק הברגה מפיירקס DURAN ......…….50 מ"ל ……............
0820-15 בקבוק מעבדה עם פקק הברגה מפיירקס DURAN ......…….100 מ"ל ..…............
0830-15 בקבוק מעבדה עם פקק הברגה מפיירקס DURAN .......…...250 מ"ל ……...........
0840-15 בקבוק מעבדה עם פקק הברגה מפיירקס DURAN .....……..500 מ"ל …..............
0850-15 בקבוק מעבדה עם פקק הברגה מפיירקס DURAN ......…….1000 מ"ל ....…........
0860-15 בקבוק מעבדה עם פקק הברגה מפיירקס DURAN ......…....2000 מ"ל ..…..........
0870-15 בקבוק מעבדה עם פקק הברגה מפיירקס DURAN .......…...5000 מ"ל …............
0880-15 בקבוק מעבדה עם פקק הברגה מפיירקס DURAN .....……..10000 מ"ל ...….......
0890-15 בקבוק מעבדה עם פקק הברגה מפיירקס DURAN ....……...20000 מ"ל …..........
************************************************************************************
0891-15 בקבוק מעבדה עם פקק לבן מפיירקס DURAN … …………250 מ"ל …………….
0892-15 בקבוק מעבדה עם פקק לבן מפיירקס DURAN … …………500 מ"ל …………….
0893-15 בקבוק מעבדה עם פקק לבן מפיירקס DURAN … ………...1000 מ"ל …………...
***************************************************************************
0900-15 פקק הברגה לבקבוק מעבדה כחול...........................................................……....
0910-15 פקק הברגה לבקבוק מעבדה מ DBT עם טבעת איטום מ PTFE, אדום………………
0920-15 טבעת גומי לפקק הברגה לבקבוק................................……................................
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04