קטלוג מוצרים


קערית אידוי מפיירקסתאור פריט מק"ט
קערית אידוי מפיירקס DURAN .................קוטר 80 מ"מ ......……….….........
קערית אידוי מפיירקס DURAN .................קוטר 90 מ"מ ......……….….........
קערית אידוי מפיירקס DURAN .................קוטר 140 מ"מ ......……….….........
0600-15 קערית אידוי מפיירקס DURAN .................קוטר 190 מ"מ ......……….….........
0610-15 קערית אדוי מפיירקס DURAN .................קוטר 230 מ"מ ...............…….......
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04