קטלוג מוצרים


קערית גיבוש מפיירקסתאור פריט מק"ט
0770-12 קעריות גבוש מפיירקס…....... ...........קוטר 60 מ"מ, גובה 45 מ"מ ...................
0780-12 קעריות גבוש מפיירקס.....….. ...........קוטר 80 מ"מ, גובה 56 מ"מ …...............
0790-12 קעריות גבוש מפיירקס...….... ...........קוטר 150 מ"מ, גובה 86 מ"מ ................
0580-15 קערית גבוש מפיירקס DURAN .................קוטר 190 מ"מ בלי פיה………..........
0581-15 קערית גבוש מפיירקס DURAN .................קוטר 190 מ"מ עם פיה..………........
0590-15 קערית גבוש מפיירקס DURAN .................קוטר 230 מ"מ בלי פיה...……….......
0591-15 קערית גבוש מפיירקס DURAN .................קוטר 230 מ"מ עם פיה.....………….
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04