קטלוג מוצרים


דסיקטור מפיירקסתאור פריט מק"ט
1327-12דסיקטור פיירקס ללא ואקום 150 מ"מ.................................….........................
1328-12 דסיקטור פיירקס ללא ואקום 200 מ"מ..................................................…........
1329-12 דסיקטור פיירקס ללא ואקום 250 מ"מ...............................................…...........
*********************************************************************
1330-12 דסיקטור ואקום מפיירקס קוטר 150 מ"מ.............................................……......
1340-12 דסיקטור ואקום מפיירקס קוטר 200 מ"מ.............................................….........
1350-12 דסיקטור ואקום מפיירקס קוטר 250 מ"מ.................................................……..
1349-12 דסיקטור ואקום מפיירקס קוטר 300 מ"מ……………………………………...
*************************************************************************
1351-12 מכסה לדסיקטור מזכוכית 150 מ"מ...........................................…………..........
1352-12 מכסה לדסיקטור מזכוכית 200 מ"מ..............................................………….......
1353-12 מכסה לדסיקטור מזכוכית 250 מ"מ.............................................…………........
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04