קטלוג מוצרים


מדי חוםתאור פריט מק"ט
1199-12 מד חום 20 - 110 + מעלות עם סקלה מכוהל............................................…......
1200-12 מד חום 10 - 110 + מעלות עם סקלה מכוהל...............................................…..
1204-12 מד חום 5 - 50 + מעלות דיוק 0.1 מעלה.....................................................…...
1205-12 מד חום 5 - 105 + מעלות דיוק 0.1 מעלה...............................................…........
1219-12 מודד חום 20 - עד 110 מעלות עם סקלה מכספית.....................................……..
1220-12 מודד חום עד 110 מעלות עם סקלה מכספית............................................…....
1230-12 מודד חום עד 150 מעלות עם סקלה מכספית.............................................…...
1240-12 מודד חום עד 250 מעלות עם סקלה מכספית........................................…........
1250-12 מודד חום עד 360 מעלות עם סקלה מכספית..............................................…...
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04