קטלוג מוצרים


משפך מפריד מפיירקסתאור פריט מק"ט
1130-12 משפך מפריד מפיירקס 100 מ"ל............................................................……......
1140-12 משפך מפריד מפיירקס 250 מ"ל..........................................................……........
1150-12 משפך מפריד מפיירקס 500 מ"ל..........................................................……........
1160-12 משפך מפריד מפיירקס 1000 מ"ל.............……...................................................
1161-12 משפך מפריד מפיירקס 2000 מ"ל.............……...................................................
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04