קטלוג מוצרים


ביורטה זכוכיתתאור פריט מק"ט
1070-12 בירטה עם ברז טפלון 10 מ"ל..........................……….........................................
1080-12 בירטה עם ברז טפלון 25 מ"ל...................................................………................
1090-12 בירטה עם ברז טפלון 50 מ"ל...........................................................………........
1100-12 ברז טפלון ישר קוטר 2 מ"מ....................................................................……....
1101-12 ברז טפלון ישר קוטר 3 מ"מ...................................................................…….....
1110-12 ברז טפלון ישר קוטר 4 מ"מ.......................................................................…….
1120-12 ברז טפלון לבירטה.............................................................................……........
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04