קטלוג מוצרים


זכוכית שעוןתאור פריט מק"ט
100-12 זכוכית שעון קוטר 60 מ"מ..................................................................………....
1010-12 זכוכית שעון קוטר 70 מ"מ..............................................................………........
1020-12 זכוכית שעון קוטר 80 מ"מ...............................................................……….......
1040-12 זכוכית שעון קוטר 100 מ"מ.................................................................…….......
1045-12 זכוכית שעון קוטר 130 מ"מ..............................................................…….........
1050-12 זכוכית שעון קוטר 150 מ"מ................................................................……........
1060-12 זכוכית שעון קוטר 200 מ"מ....................................................................……....
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04