קטלוג מוצרים


בקבוק רתיחה מפיירקסתאור פריט מק"ט
0690-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס שטוח .....……...100 מ"ל ...............
0691-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס עגול ..………..100 מ"ל ...............
0700-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס שטוח .....……..250 מ"ל ...…..........
0701-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס עגול ....…..….250 מ"ל .…….........

0710-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס שטוח ......…….500 מ"ל ...…..........
0711-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס עגול ......…….500 מ"ל ..…...........

0720-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס שטוח .....……...1000 מ"ל ..…........
0721-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס עגול ......……..1000 מ"ל .….........
0730-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס שטוח ....………..2000 מ"ל ............
0731-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס עגול ....………..2000 מ"ל ............
0735-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס שטוח .....……....3000 מ"ל .…........
0736-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס עגול ......……...3000 מ"ל ............
0740-15בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס שטוח ......……...5000 מ"ל ..….......
0745-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס שטוח ......……...6000 מ"ל ..….......
0750-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס שטוח .....……….10000 מ"ל ..........
0751-15 בקבוק רתיחה מפיירקס DURAN עם בסיס עגול .......……..10000 מ"ל ..........
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04