קטלוג מוצרים


משפך מפיירקסתאור פריט מק"ט
0818-12 משפך מפיירקס, זוית 60 מעלות קוטר 35 מ"מ...........................................…....
0820-12 משפך מפיירקס, זוית 60 מעלות קוטר 55 מ"מ.......................................…........
0830-12 משפך מפיירקס, זוית 60 מעלות קוטר 75 מ"מ...........................................…....
0840-12 משפך מפיירקס, זוית 60 מעלות קוטר 100 מ"מ........................................….....
0850-12 משפך מפיירקס, זוית 60 מעלות קוטר 150 מ"מ...........................................…..
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04