קטלוג מוצרים


צלחת פטרי מפיירקסתאור פריט מק"ט
0800-12 צלחת פטרי מפיירקס קוטר 60 מ"מ.................................................……...........
0810-12 צלחת פטרי מפיירקס קוטר 90 מ"מ....................................................……........
0620-15 צלחת פטרי מפיירקס DURAN קוטר 60 מ"מ, מחולקת ל 3 תאים…....................
0630-15 צלחת פטרי מפיירקס DURAN קוטר /20 100 מ"מ,..................................….......
0640-15 צלחת פטרי מפיירקס DURAN קוטר /20 120 מ"מ,......................................…...
0650-15 צלחת פטרי מפיירקס DURAN קוטר /25 150 מ"מ,......................................…...
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04