קטלוג מוצרים


משורות מפיירקסתאור פריט מק"ט
0640-12 משורה מפיירקס .......................... 10 מ"ל ..............…………………..............
0650-12 משורה מפיירקס .......................... 25 מ"ל .......................………………….....
0660-12 משורה מפיירקס .......................... 50 מ"ל .........................…………………...
0670-12 משורה מפיירקס .......................... 100 מ"ל .......................…………………...
0680-12 משורה מפיירקס ......................... .250 מ"ל ....................…………………......
0690-12 משורה מפיירקס .......................... 500 מ"ל ..................…………………........
0700-12 משורה מפיירקס .......................... 1000 מ"ל ..............……………….............
0710-12 משורה מפיירקס .......................... 2000 מ"ל .......................………………….
**********************************************************
0720-12 משורה קונית…………………. .......................... 100 מ"ל ..…...…...................
0730-12 משורה קונית…………………. .........………....... 250 מ"ל ……………….………
0740-12 משורה קונית…………………. …………………... 500 מ"ל ……………..............
0750-12 משורה קונית…………………. .......................... 1000 מ"ל ..................….......
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04