קטלוג מוצרים


בקבוק מדידה מפיירקסתאור פריט מק"ט
0399-15 בקבוק מדידה מפיירקס DURAN ......................... 5 מ"ל ………………...........
0400-15 בקבוק מדידה מפיירקס DURAN ………………..…..10 מ"ל ……………………..
0410-15 בקבוק מדידה מפיירקס DURAN .......................... 20 מ"ל ................…….....
0420-15 בקבוק מדידה מפיירקס DURAN .......................... 50 מ"ל ..............…..........
0430-15 בקבוק מדידה מפיירקס DURAN ......................... .100 מ"ל ...............….......
0440-15 בקבוק מדידה מפיירקס DURAN .......................... 200 מ"ל .............……......
0450-15 בקבוק מדידה מפיירקס DURAN .......................... 250 מ"ל ................…......
0460-15 בקבוק מדידה מפיירקס DURAN ......................... 500 מ"ל .............……......
0470-15 בקבוק מדידה מפיירקס DURAN ......................... .1000 מ"ל ................…….
0480-15 בקבוק מדידה מפיירקס DURAN ......................... .2000 מ"ל ................……
0490-15 בקבוק מדידה מפיירקס DURAN ......................... .5000 מ"ל ................……..
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04