קטלוג מוצרים


בקבוק יניקהתאור פריט מק"ט
0540-12 בקבוק יניקה מפיירקס ...................... .250 מ"ל .........................…………...
0550-12 בקבוק יניקה מפיירקס ....................... 500 מ"ל .......................…………......
0560-12 בקבוק יניקה מפיירקס ....................... 1000 מ"ל ...................………............
0340-15 בקבוק יניקה מפיירקס DURAN .......................... 2000 מ"ל ................…......
0350-15 בקבוק יניקה מפיירקס DURAN .......................... 3000 מ"ל ...................…...
0360-15 בקבוק יניקה מפיירקס DURAN ........................ 5000 מ"ל ……..................
0370-15 בקבוק יניקה מפיירקס DURAN ......................... .10000 מ"ל ...........…….....
0380-15 בקבוק יניקה מפיירקס DURAN ......................... .20000 מ"ל ..........……......
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04