קטלוג מוצרים


ארלנמאייר מפיירקסתאור פריט מק"ט
0450-12 ארלנמאייר מפיירקס ………..……... 25 מ"ל ………………….……...
0460-12 ארלנמאייר מפיירקס ……..………... 50 מ"ל ………………………..
0470-12 ארלנמאייר מפיירקס …..…………... 100 מ"ל ……………………….
0480-12 ארלנמאייר מפיירקס ......................... .250 מ"ל .......................…………......
0490-12 ארלנמאייר מפיירקס .......................... 500 מ"ל ........................………….....
0500-12 ארלנמאייר מפיירקס .......................... 1000 מ"ל .......................…………....
0510-12 ארלנמאייר מפיירקס .......................... 2000 מ"ל .....................……………...
0520-12 ארלנמאייר מפיירקס .......................... 3000 מ"ל ..................……………......
0530-12 ארלנמאייר מפיירקס .......................... 5000 מ"ל .…………….......................
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04