קטלוג מוצרים


כוס פיירקסתאור פריט מק"ט
0340-12 כוס מפיירקס .......................... 25 מ"ל .......………………………...................
0350-12 כוס מפיירקס .......................... 50 מ"ל .....……………………….....................
0360-12 כוס מפיירקס .......................... 100 מ"ל .……………………..........................
0370-12 כוס מפיירקס ......................... .250 מ"ל ..........................…………………….
0380-12 כוס מפיירקס .......................... 400 מ"ל .......................……………………....
0390-12 כוס מפיירקס .......................... 600 מ"ל ......................…………………….....
0400-12 כוס מפיירקס .......................... 800 מ"ל ......................…………………….....
0410-12 כוס מפיירקס .......................... 1000 מ"ל .......................……………………..
0420-12 כוס מפיירקס .......................... 2000 מ"ל .....................……………………....
0430-12 כוס מפיירקס .......................... 3000 מ"ל ....................…………………….....
0440-12 כוס מפיירקס .......................... 5000 מ"ל .....................……………………....
0441-12 כוס מפיירקס.....................10000 מ"ל
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04