קטלוג מוצרים


פיפטות זכוכיתתאור פריט מק"ט
0250-12 פיפטות מילוי 5 מ"ל ............................................................................………...
0260-12 פיפטות מילוי 10 מ"ל ............................................................................……....
0270-12 פיפטות מילוי 20 מ"ל ............................................................................……....
0280-12 פיפטות מילוי 25 מ"ל .......................................................................…….........
******************************************************************************
0290-12 פיפטות ישרות 1 מ"ל .......................................................................…….........
0300-12 פיפטות ישרות 2 מ"ל ............................................................................……....
0310-12 פיפטות ישרות 5 מ"ל ........................................................................……........
0320-12 פיפטות ישרות 10 מ"ל .......................................................................…….......
0330-12 פיפטות ישרות 20 מ"ל .......................................................................…….......
**********************************************************************************
1050-15 פיפטת מדידה A CLASS 1 מ"ל חלוקה 0.01 ...................…................................
1060-15 פיפטת מדידה A CLASS 2 מ"ל חלוקה 0.02 ........................................…...........
1070-15 פיפטת מדידה A CLASS 5 מ"ל חלוקה 0.05 ..........................................….........
1080-15 פיפטת מדידה A CLASS 10 מ"ל חלוקה 0.1 ........................................…….........
1090-15 פיפטת מדידה A CLASS 25 מ"ל חלוקה 0.1 ........................................…….........
1100-15 פיפטת מדידה A CLASS 1 מ"ל ....................................................………...........
1110-15 פיפטת מדידה A CLASS 2 מ"ל .............................................................………..
1120-15 פיפטת מדידה A CLASS 5 מ"ל ......................................................……….........
1130-15 פיפטת מדידה A CLASS 20 מ"ל .....................................................……...........
1140-15 פיפטת מדידה A CLASS 25 מ"ל ..........................................................……......
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04