קטלוג מוצרים


בקבוקי ויילתאור פריט מק"ט
0010-12 וייל 1V / 101T סגירת הברגה (882 יח') 0.5 דרם גבוה 1.75 מ"ל 36X11 מ"מ ......
0020-12 וייל 2V / 101T סגירת הברגה (666 יח') 1 דרם גבוה 3.5 מ"ל 47X12 מ"מ …..
0030-12 וייל 3V / 101T סגירת הברגה (399 יח') 2 דרם גבוה 7 מ"ל 58X17 מ"מ ......
0040-12 וייל 4V / 101T סגירת הברגה (399 יח') 3 דרם גבוה 10.5 מ"ל 67X17 מ"מ .….
0050-12 וייל 5V / 101T סגירת הברגה (264 יח') 4 דרם גבוה 14 מ"ל 72X20 מ"מ.…..
0060-12 וייל 6V / 101T סגירת הברגה (231 יח') 6 דרם גבוה 21.25 מ"ל 86X21 מ"מ .….
0070-12 וייל 7V / 101T סגירת הברגה (190 יח') 8 דרם גבוה 28 מ"ל 96X23 מ"מ ......

0080-12 וייל 1V / 102T סגירת הברגה (264 יח') 2 דרם נמוך 7 מ"ל 42X20 מ"מ ……….
0090-12 וייל 2V / 102T סגירת הברגה (190 יח') 4 דרם נמוך 14 מ"ל 58X23 מ"מ …..…..
0100-12 וייל 3V / 102T סגירת הברגה (140 יח') 8 דרם נמוך 28 מ"ל 72X27 מ"מ …..….
0110-12 וייל 1V 103T סגירת לחץ (190 יח') 2 דרם 7 מ"ל 34X23 מ"מ .…………….
0120-12 וייל 2V / 103T סגירת לחץ (190 יח') 3 דרם 10.5 מ"ל 46X23 מ"מ .…………....
0130-12 וייל 3V / 103T סגירת לחץ (162 יח') 4 דרם 14 מ"ל 48 X25 מ"מ …………….
0140-12 וייל 4V / 104T סגירת לחץ (162 יח') 6 דרם 21.25 מ"ל 66X25 מ"מ..…………....
0148-12 וייל 1V / 10T סגירת לחץ (882 יח') 0.5 דרם 1.75 מ"ל 36X11 מ"מ .…………...
0149-12 וייל 2V / 101T סגירתלחץ (666 יח') 1 דרם 3.5 מ"ל 47X12 מ"מ ..…………..
0150-12 וייל 4V / 101T סגירת לחץ (399 יח') 3 דרם 10.5 מ"ל 67X17 מ"מ .…………...
0155-12 וייל 5V / 101T סגירת לחץ (221 יח') 4 דרם 14 מ"ל 70X20 מ"מ.……………..
0160-12 וייל 7V / 101T סגירת לחץ (190 יח') 8 דרם 28 מ"ל 96X23 מ"מ .…………...
0170-12 וייל 01 / 006 T SCINTILLATION, הברגה (500 יח')...........27X57 מ"מ …………….
 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04