קטלוג מוצרים

מיקרוסקופים

לחץ לקבלת
פרטים נוספים
שם המוצר לחץ לקבלת
פרטים נוספים
שם המוצר
אביזרים למיקרוסקופ מיקרוסקופ 4 הגדלות לתיכון
מיקרוסקופ בינוקולרי מיקרוסקופ כיס
מיקרוסקופ לגיל יסוד מיקרוסקופ לחט"ב
מיקרוסקופים MEIJI מצלמת וידיאו למיקרוסקופ
סטריאוסקופ זום ZOOM סטריאוסקופ סטנדרט
סטריאוסקופים MEIJI    


 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04