קטלוג מוצרים

ניירות שונים

לחץ לקבלת
פרטים נוספים
שם המוצר לחץ לקבלת
פרטים נוספים
שם המוצר
אין תמונה נייר מעבדה שונים נייר ניקוי עדשות
נייר סינון מס' 1 נייר סינון מס' 40
נייר סינון מס' 41 נייר סינון מס' 42
ניירות סינון ADVANTEC פאראפילם


 
  Reut One Ltd. כימולב בע"מ - הרב אוחנה 8 ת.ד 426 חיפה 31003 טל. 8600844-04 פקס. 8600845-04